Dimas

PURE COLOSTRUM

PURE COLOSTRUM

Што е колострум ?

Колострумот е првото млеко што го произведуваат цицачите, вклучително и луѓето, по
породувањето . Во споредба со обичното млеко, колострумот содржи особено
голема количина на биоактивни состојки. Колострумот на новороденчињата им
дава најдобар можен почеток на животот, бидејќи содржи антитела за заштита на
новороденчињата од болести и инфекции. Уште повеќе, колострумот содржи
имунолошки фактори и фактори за раст за да го активира имунолошкиот систем на
новороденчето.

Производство
Кравите имаат тенденција да произведуваат повеќе колострум отколку што може да консумира телето. Кравата произведува околу 8 литри колострум при нејзиното прво молзење. Сепак, на телето му требаат само околу 4 литри. Затоа се собира вишокот колострум. Собраниот колострум се замрзнува се додека не се обработи.Суровиот колострум се чисти и концентрира, по што се суши со замрзнување. Се применува метод на сушење со замрзнување бидејќи на тој начин се отстранува влагата без загревање. Затоа, сушењето со замрзнување е најдобриот начин да се обезбеди биоактивност во производите од колострум.